ALLTID GRATIS FRAKT OG RETUR. Få først. Betal senere. Klarna

OPPLEV SJELDEN VARE!

Siden ærfuglen er vill og umulig å holde som husdyr i tradisjonell forstand, er forsyningen av ederdun naturlig begrenset på permanent basis. Dette er en sjelden og eksklusiv handelsvare som på verdensbasis hovedsakelig sankes i begrenset omfang bare på noen få områder av verden- Island, Canada, Norge, inkl. Svalbard og litt på Grønland. Island står for omtrent 70 % av alt produksjon av ederdun på verdensbasis og har lange tradisjoner med dunsanking av ærfugl. Pr. i dag går nesten alt av ederdun på verdensmarkedet til fyllmateriale i eksklusive dyner. For å produsere en ederdunsdyne trenger man råmaterialet av dun på over 60 ville reir.

En årsak til at Island har hatt en stabil og jevnt økende bestand av ærfugl i flere hundre år, er at ærfugl ble fredet så tidlig som i 1849.  Dette har ikke vært tilfellet i for eksempel Grønland, Norge og Svalbard.

Island er eneste land/område i hele utbredelsesområdet hvor man har registrert en økende bestand av ærfugl i langtidsstudier (CAFF 1997)